• Önemli Tarihler
  Bildiri özet için son tarih 30 Mart 2018
  Değerlendirme sonuçlarının ilanı 20 Mayıs 2018
  Erken kayıt için son tarih 15 Haziran 2018
  Geç kayıt için son tarih 30 Haziran 2018
  Tam metin için son tarih 1 Ekim 2018
  Sempozyum tarihi 2-4 Ekim 2018