• ÖNEMLİ NOTLAR

    Sempozyum erken kayıt ve erken kayıt ücretinin son ödeme tarihi, 15 Haziran 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

    Hakem değerlendirme sonuç ilanları, 29 Mayıs 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

    Bildiri özet gönderimi, 15.04.2018 tarihine kadar uzatılmıştır. Ekstra bir uzatma olmayacağından, lütfen belirtilen tarihe kadar kaydınızı tamamlayınız.

    Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce olacaktır. Lütfen bildiri özetlerinizi hem Türkçe hem de İngilizce olarak gönderiniz.

    Bildiri tam metinleri sempozyum kitabında katılımcı isteğine bağlı olarak Türkçe veya İngilizce basılacaktır. (Tam metin zorunlu değildir.)